секс знакомства

Наказ Міністерства зовнішніх економічніх звязків і торговлі України №363 "Про затвердження Правил скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів"

 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ  
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 Н А К А З

Зареєстровано в Міністерстві  
 юстиції України 
16 липня 1996 р.  
за N 358/1383

N 363  
від 04.07.96  
м.Київ 
vd960704 vn363

   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства  
 економіки N 241 ( z0910-05 ) від 10.08.2005) 

Про затвердження Правил скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів 

   Відповідно до   постанов   Кабінету   Міністрів  України  від 08.02.95 N 108  ( 108-95-п )  "Про  порядок  заняття  торговельною діяльністю  і  правила  торговельного обслуговування населення" та  від 04.03.96 N 281 ( 281-96-п ) "Про упорядкування скупки  скляної  тари у населення та її використання",Н А К А З У Ю

     1. Затвердити  погоджені  з  Міністерством  фінансів України,  Міністерством економіки України,  Державним  комітетом  України  у  справах  захисту  прав  споживачів,  Центральною спілкою споживчих  товариств  України,  Державним  комітетом  України   по   харчовій  промисловості,  Українською  державною  корпорацією  промисловості  будівельних    матеріалів,    Українським    виробничо-екологічним  об'єднанням  "Укрвторма"  Правила  скупки у населення скляної тари  з-під харчових продуктів, що додаються. 

     2. Головному   управлінню   з   питань  внутрішньої  торгівлі (Родіонов Ю.Ф.) спільно з Головним договірно-правовим  управлінням (Нестер Л.Д.)   зареєструвати  Правила  скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів у Міністерстві юстиції України. 

     3. Управлінню  інформації   та   інформатики  (Загорняк О.В.) забезпечити  публікацію  Правил  скупки  у  населення скляної тари 
з-під харчових продуктів у газеті "Урядовий кур'єр". 

     4. Визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Міністерства  торгівлі  УРСР  від  16.11.84 N 317 "Об  утверждении правил приема стеклянной тары от населения и Рекомендаций о  порядке  применения прогрессивных форм сбора стеклотары".   
 

 Міністр 

 С.Г.Осика


 

Затверджено  
наказом Міністерства  зовнішніх  
економічних зв'язків і торгівлі 
України від 04.07.96 N 363


Правила скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів 

     1. Ці Правила визначають порядок скупки у населення (надалі - здавальники)  скляної  тари  з-під  харчових  продуктів,  на   яку 
встановлені заставні ціни,  підприємствами торгівлі,  громадського харчування,   харчової   та   переробної   промисловості,   іншими суб'єктами підприємницької діяльності, що скуповують, зберігають і транспортують скляну тару незалежно від форм власності  (надалі  - господарюючі суб'єкти) для її повторного використання. 

     2. Скупка скляної тари з-під харчових продуктів  здійснюється через мережу:

     спеціалізованих пунктів скупки скляної тари;

     спеціалізованих відділів   скупки  скляної  тари  підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування;

     пересувних пунктів скупки скляної тари;

     відділів підприємств   торгівлі  і  громадського  харчування, кіосків (палаток),  інших  об'єктів  дрібнороздрібної  мережі,  що 
здійснюють продаж продуктів харчування у скляній тарі. 

     3. Господарюючий   суб'єкт   у   своїй   діяльності   повинен дотримуватися  Законів  України "Про  підприємництво"  ( 698-12 ), 
"Про споживчу   кооперацію"   ( 2265-12 ),  "Про    захист    прав споживачів" ( 1023-12 ), Порядку заняття торговельною діяльністю і 
правил   торговельного   обслуговування  населення,  затвердженого постановою    Кабінету    Міністрів  України  від  08.02.95  N 108 ( 108-95-п  ),  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 04.03.96 N 281 ( 281-96-п ) "Про упорядкування скупки скляної тари у  населення  та її використання",  інших законодавчих актів,  цих Правил,  нормативних актів місцевих органів  державної  виконавчої влади   та   місцевого   самоврядування,   прийнятих  у  межах  їх компетенції. 

     4. Відкриття спеціалізованих пунктів (відділів)  узгоджується з   органами  санітарно-епідеміологічного  нагляду,  протипожежної 
безпеки,  місцевими  органами  державної  виконавчої   влади   або місцевого самоврядування. 

   Стан приміщень для скупки скляної тари та  прилеглої  до  них території      повинні      відповідати     санітарно-гігієнічним, технологічним,  протипожежним нормам і правилам  та  забезпечувати належний рівень культури обслуговування. 

     5. Спеціалізовані та пересувні пункти скуповують у  населення всі види скляної тари з-під харчових продуктів, які мають заставні ціни та які приймаються промисловістю для повторного використання.

     6. Відділи  підприємств  торгівлі,  громадського  харчування, кіоски  (палатки),  інші  об'єкти  дрібнороздрібної   мережі,   що 
провадять продаж продуктів харчування у скляній тарі, забезпечують скупку скляної тари з-під харчових  продуктів,  яка  має  заставні ціни та яка приймається промисловістю для повторного використання, з-під тих товарів, продаж яких вони здійснюють. 

   Забороняється відмовляти  здавальникам у скупці скляної тари, якщо вони придбавають харчові продукти в аналогічній скляній  тарі та у відповідній кількості. 

     7. Скупці для повторного використання  не  підлягають  скляні пляшки та банки з-під харчових продуктів, що мають щербини, сколи, тріщини,  з неповністю знятими кришками, маркіровані фарбою, що не змивається,  з матовими кільцями на шийці чи корпусі, з клеймом на корпусі у вигляді кола з літерою  "Б",  з  надписом  "техтара",  з наявністю  сторонніх запахів (гасу,  масел,  медикаментів та інших нехарчових продуктів),  з  наявністю  всередині  корків  та  інших предметів,  залишків  пластмасових  ковпачків,  металевих кілець і фольги на шийці пляшок, а також скляна тара, на яку не встановлені заставні ціни та яка на даний час промисловістю не приймається. 

     8. Пляшки та банки  з-під  харчової  продукції  повинні  бути чистими. 

     Допускається скуповування  пляшок  і  банок з наявністю в них осадків  від  вина,  лікеро-горілчаних   виробів,   безалкогольних 
напоїв,  мінеральних  вод,  пива,  а  також пляшок з кольєретками, етикетками,  скляних банок з-під консервів  з  незмитою  етикеткою (сигнатурою).

     9. Вартість  скляної  тари  сплачується  населенню   готівкою відповідно до затверджених прейскурантів заставних цін на неї.

     Заставні ціни на скляну тару з-під харчових  продуктів  (крім пляшок   для   шампанського   та  олії)  і  рівень  оплати  послуг 
господарюючих суб'єктів,  що скуповують, зберігають, транспортують скляну  тару,  встановлюються  Урядом  Автономної Республіки Крим, обласними,     Київською     та     Севастопольською      міськими держадміністраціями.

     10. Забороняється  при  скупці  скляної  тари висувати вимоги здавальникові щодо обов'язкової купівлі товарів.*

_____________ 
     * Здавальник скляної тари, за бажанням, може придбати товари, що пропонуються для  продажу  у  відділах  підприємств  роздрібної торгівлі та громадського харчування,  що здійснюють скупку скляної тари від населення,  та в спеціалізованих пунктах  скупки  скляної тари на повну суму вартості зданої скляної тари або на її частку.

     11. Працівник,  який здійснює скупку скляної тари, забирає її з прилавку тільки після повного розрахунку із здавальником.

     12. Скупка скляної тари з-під харчових продуктів здійснюється шляхом індивідуального обслуговування кожного здавальника, методом самообслуговування,    за    попереднім    замовленням   населення безпосередньо на дому (квартирі),  а також шляхом виїздів в райони житлових забудов.

     13. На  фасаді  спеціалізованого  пункту повинна бути вивіска "Пункт скупки скляної тари" із  зазначенням  назви  господарюючого суб'єкта-власника.

     Біля входу на видному місці розміщується інформація (табличка або трафаретний напис) про режим роботи.

     14. Режим    роботи    спеціалізованого    пункту   (відділу) встановлюється   з   урахуванням   максимальних   зручностей   для 
здавальників   за   погодженням  з  місцевими  органами  державної виконавчої влади або місцевого самоврядування.

     У разі  планового закриття пунктів чи відділів скупки скляної тари (для  проведення  санітарних  заходів,   ремонту,  технічного 
переобладнання  тощо) господарюючий  суб'єкт повинен не пізніше як за п'ять  днів повідомити про  це  громадян,  помістивши  поряд  з інформацією  про  режим  роботи  оголошення  про  дату  та  період закриття.

     15. У зручному для  здавальників  місці  в  пункті  (відділі) скупки скляної тари повинна бути розміщена така інформація:

     повний текст Правил скупки у  населення  скляної  тари  з-під харчових продуктів;

     затверджений прейскурант заставних цін на скляну тару;

     перелік та умови надання послуг;

     затверджені тарифи на послуги, що надаються;

     прізвища та ініціали працівників, які скуповують скляну тару;

     телефони місцевих  органів  державної  виконавчої  влади   та самоврядування, захисту прав споживачів.

     Пересувні пункти скупки скляної тари  від  населення  повинні мати  трафарет  на  засобах  пересування  або табличку на робочому місці працівника,  що здійснює скупку скляної тари, із зазначенням його прізвища та по батькові,  назви,  місця розташування і номера телефону господарюючого суб'єкта,  що організував  скупку  скляної тари   у   населення.  На  робочому  місці  громадянина-підприємця встановлюється  табличка  із  зазначенням  його   адреси,   номера свідоцтва про державну реєстрацію господарюючого суб'єкта та назви органу, що здійснив цю реєстрацію.

     16. Господарюючий  суб'єкт,  що здійснює скупку скляної тари, забезпечує у відповідних пунктах (відділах)  наявність  оформлених вітрин  (фотовітрин)  зразків  скляної  тари,  що приймається,  із зазначенням заставних цін на кожний вид пляшки і банки.

     17. Для   здійснення   скупки   скляної   тари   у  населення господарюючий суб'єкт  повинен  забезпечити  наявність  необхідної 
кількості готівки, ящикової тари (тарообладнання).

     Забезпечення господарюючого    суб'єкта    ящиковою     тарою здійснюють  безпосередньо підприємства,  з якими укладено договори про приймання скляної тари.

     18. Підприємства   харчової   і   переробної    промисловості приймають  від господарюючих суб'єктів скуплену у населення скляну тару з-під харчових продуктів за видами та в обсягах, визначених у договірних зобов'язаннях між ними.

     19. У   кожному   пункті   (відділі)   скупки   скляної  тари господарюючий  суб'єкт  забезпечує  наявність  Книги  відгуків   і 
пропозицій (в доступному для здавальника місці).

     20. Пункти  (відділи)  скупки  скляної  тари,  що  здійснюють обслуговування  здавальників  на  дому  (в квартирі) за попереднім 
замовленням,  повинні мати необхідну інформацію про порядок скупки та  виконання  замовлень,  затверджені тарифи на послуги,  перелік районів чи мікрорайонів, що ними обслуговуються.

     21. Попередні  замовлення  можуть   прийматися   працівниками пунктів   (відділів)   скупки   скляної   тари   по  телефону  або 
безпосередньо в пункті (відділі).

     22. Працівник,  що скуповує  скляну  тару  на  дому,  повинен ознайомити замовника з затвердженим прейскурантом заставних цін на скляну   тару,   переліком   послуг,   що   надаються   населенню, затвердженими тарифами на ці послуги, запропонувати ознайомитися з цими Правилами.

     23. Працівник,  що скуповує скляну тару на дому, та працівник пересувного  пункту  скупки  скляної  тари  повинні  мати при собі паспорт  та  копію  ліцензії  (сертифіката)  на  право  здійснення торговельної діяльності.

     24. Розрахунки   із   споживачами   за   здану   скляну  тару здійснюються згідно з діючими законодавчими і нормативними актами, а  в  підприємствах  торгівлі,  громадського  харчування споживчої кооперації - розрахунки відображаються в  товарно-грошовому  звіті згідно    з    Правилами   складання,   обробки   і   затвердження товарно-грошових   звітів   торговельних   підприємств   споживчої кооперації України, затвердженими постановою правління Укоопспілки від 30.12.94 180 ( v0180626-94 ).

     25. Скляні  пляшки,  що  мають  щербини,  сколи,  тріщини,  з неповністю знятими кришками, маркіровані фарбою, що не змивається, з  матовими  кільцями на шийці чи корпусі,  з клеймом на корпусі у вигляді кола з літерою  "Б",  з  написом  "техтара",  з  наявністю сторонніх запахів (гасу,  масел,  медикаментів та інших нехарчових продуктів),  з наявністю  всередині  корків  та  інших  предметів, залишків  пластмасових  ковпачків,  металевих  кілець  і фольги на шийці  пляшок,  а  також  з-під  шампанського,  олії,   іноземного виробництва,  на  яку  не  встановлені заставні ціни,  приймаються спеціалізованими пунктами вторинної сировини за цінами склобою для потреб виробництва нової тари та будівельних матеріалів.

     26. Недодержання  вимог  цих  Правил  вважається   порушенням правил торговельного обслуговування населення,  за що винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

     27. Контроль   за   дотриманням  цих  Правил  здійснюється  в установленому  порядку  службовими   особами   органів   державної виконавчої влади в межах їх компетенції.